معنی و ترجمه کلمه rampire به فارسی rampire یعنی چه

rampire


بارو،باره ،استحکامات ،خاکريز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها