معنی و ترجمه کلمه ramus به فارسی ramus یعنی چه

ramus


شاخه( در کالبدشناسى)،شاخ ،شاخک ،قسمت بر امده و اطاله يافته
روانشناسى : شاخه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها