معنی و ترجمه کلمه rancher به فارسی rancher یعنی چه

rancher


( )ranchero(جنوب امر ).دام دار،گله دار،چوپان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها