معنی و ترجمه کلمه ranchman به فارسی ranchman یعنی چه

ranchman


)ranchero(گله دار،دام دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها