معنی و ترجمه کلمه random activity به فارسی random activity یعنی چه

random activity


روانشناسى : فعاليت تصادفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها