معنی و ترجمه کلمه random distribution به فارسی random distribution یعنی چه

random distribution


توزيع بى نظم
شيمى : توزيع تصادفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها