معنی و ترجمه کلمه random logic design به فارسی random logic design یعنی چه

random logic design


کامپيوتر : طرح منطقى تصادفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها