معنی و ترجمه کلمه random mixed به فارسی random mixed یعنی چه

random mixed


علوم نظامى : مخلوط شدن به طور شانسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها