معنی و ترجمه کلمه random number generator به فارسی random number generator یعنی چه

random number generator


مولد عدد تصادفى
کامپيوتر : مولد اعداد تصادفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها