معنی و ترجمه کلمه random numbers به فارسی random numbers یعنی چه

random numbers


روانشناسى : اعداد تصادفى
بازرگانى : اعداد تصادفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها