معنی و ترجمه کلمه random parallel tests به فارسی random parallel tests یعنی چه

random parallel tests


ازمونهاى موازى تصادفى
روانشناسى : ازمونهاى همتاى تصادفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها