معنی و ترجمه کلمه random probing به فارسی random probing یعنی چه

random probing


پردازش تصادفى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها