معنی و ترجمه کلمه random process به فارسی random process یعنی چه

random process


پويش تصادفى
بازرگانى : جريان تصادفى فرايند تصادفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها