معنی و ترجمه کلمه random sample به فارسی random sample یعنی چه

random sample


عمران : نمونه تصادفى
روانشناسى : نمونه تصادفى
بازرگانى : نمونه گيرى تصادفى ،نمونه تصادفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها