معنی و ترجمه کلمه random scan graphics به فارسی random scan graphics یعنی چه

random scan graphics


کامپيوتر : نگاره سازى با پوشش تصادفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها