معنی و ترجمه کلمه random selection به فارسی random selection یعنی چه

random selection


روانشناسى : گزينش تصادفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها