معنی و ترجمه کلمه random variable به فارسی random variable یعنی چه

random variable


عمران : متغير تصادفى
بازرگانى : متغير تصادفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها