معنی و ترجمه کلمه random wound (winding) به فارسی random wound (winding) یعنی چه

random wound (winding)


الکترونيک : سيم پيچ نامنظم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها