معنی و ترجمه کلمه randomized blocks به فارسی randomized blocks یعنی چه

randomized blocks


روانشناسى : بلوکهاى تصادفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها