معنی و ترجمه کلمه range (target) به فارسی range (target) یعنی چه

range (target)


ميدان تير هدف دار،برد هدف
علوم نظامى : مسافت هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها