معنی و ترجمه کلمه range adjustment به فارسی range adjustment یعنی چه

range adjustment


تنظيم برد
علوم نظامى : تنظيم مسافت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها