معنی و ترجمه کلمه range alongside به فارسی range alongside یعنی چه

range alongside


علوم نظامى : نزديک کردن ناو به ناوى ديگر
علوم دريايى : نزديک کردن ناو به ناوى ديگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها