معنی و ترجمه کلمه range card به فارسی range card یعنی چه

range card


کارت برد،کارت تير سلاح
علوم نظامى : جدول تير سلاح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها