معنی و ترجمه کلمه range determination به فارسی range determination یعنی چه

range determination


تخمين مسافت
علوم نظامى : تعيين مسافت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها