معنی و ترجمه کلمه range disk به فارسی range disk یعنی چه

range disk


ميز تصحيح مسافت
علوم نظامى : صفحه تصحيح برد طبله تصحيح مسافت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها