معنی و ترجمه کلمه range expression به فارسی range expression یعنی چه

range expression


کامپيوتر : عبارت دامنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها