معنی و ترجمه کلمه range finder به فارسی range finder یعنی چه

range finder


هدفياب( در تيراندازى با کمان)،مسافت سنج دريايى
ورزش : هدفياب
علوم نظامى : مسافت ياب
علوم دريايى : مسافت ياب

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها