معنی و ترجمه کلمه range k به فارسی range k یعنی چه

range k


ضريب تصحيح برد
علوم نظامى : ضريب تصحيح کاى برد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها