معنی و ترجمه کلمه range ladder به فارسی range ladder یعنی چه

range ladder


علوم نظامى : تنظيم با نردبان بردى
علوم دريايى : تنظيم با نردبان بردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها