معنی و ترجمه کلمه range marker به فارسی range marker یعنی چه

range marker


الکترونيک : فاصله ياب رادارى
علوم نظامى : شاخص مسافت ياب روى صفحه رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها