معنی و ترجمه کلمه range of adjustment به فارسی range of adjustment یعنی چه

range of adjustment


علوم مهندسى : ناحيه تنظيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها