معنی و ترجمه کلمه range of storke به فارسی range of storke یعنی چه

range of storke


علوم مهندسى : ناحيه ضربه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها