معنی و ترجمه کلمه range of stress به فارسی range of stress یعنی چه

range of stress


عمران : دامنه تنش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها