معنی و ترجمه کلمه range quadrant به فارسی range quadrant یعنی چه

range quadrant


طبله تراز تير
علوم نظامى : طبله مقياس درجه توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها