معنی و ترجمه کلمه range scale به فارسی range scale یعنی چه

range scale


طبله مسافت ،طبله برد
علوم نظامى : مقياس مسافت جدول مسافت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها