معنی و ترجمه کلمه range sensing به فارسی range sensing یعنی چه

range sensing


تخمين مسافت
علوم نظامى : تخمين زدن برد مسافت يابى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها