معنی و ترجمه کلمه range spotting به فارسی range spotting یعنی چه

range spotting


تخمين مسافت کردن
علوم نظامى : تنظيم مسافت تنظيم هدف کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها