معنی و ترجمه کلمه range table به فارسی range table یعنی چه

range table


جدول مسافت توپ
علوم نظامى : جدول تير توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها