معنی و ترجمه کلمه range wind به فارسی range wind یعنی چه

range wind


باد بردى
علوم نظامى : باد در برد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها