معنی و ترجمه کلمه ranging pole به فارسی ranging pole یعنی چه

ranging pole


علوم نظامى : شاخصهاى مسافت يابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها