معنی و ترجمه کلمه rank and file به فارسی rank and file یعنی چه

rank and file


صفوف مختلف نظامى ،شئون مختلف نظامى ،نفرات
علوم نظامى : سلسله مراتب نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها