معنی و ترجمه کلمه rank as creditor in the estates of a به فارسی rank as creditor in the estates of a یعنی چه

rank as creditor in the estates of a


داخل در غرماء شدن
قانون ـ فقه : ورشکسته شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها