معنی و ترجمه کلمه rank as creditor به فارسی rank as creditor یعنی چه

rank as creditor


in the estates of a bankrupt
قانون ـ فقه : داخل در غرماء شخص ورشکسته شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها