معنی و ترجمه کلمه rank correlation به فارسی rank correlation یعنی چه

rank correlation


روانشناسى : همبستگى رتبه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها