معنی و ترجمه کلمه ranking به فارسی ranking یعنی چه

ranking


داراى مقام بزرگ و عالى ،رتبه بندى ،عالى رتبه
روانشناسى : رتبه بندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها