معنی و ترجمه کلمه rankly به فارسی rankly یعنی چه

rankly


بطور فاسد،بطور زننده يابدبو،بطورهرزه يا هرزه ،اشکارا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها