معنی و ترجمه کلمه rap به فارسی rap یعنی چه

rap


لق کردن ،صداى دق الباب ،سرزنش سخت ،زخم زبان ،ضربت تند و سريع زدن ،تقصير
علوم مهندسى : تکان دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها