معنی و ترجمه کلمه rapid curing (r.c.) به فارسی rapid curing (r.c.) یعنی چه

rapid curing (r.c.)


معمارى : قيرهاى محلول زودگير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها