معنی و ترجمه کلمه rapid fire به فارسی rapid fire یعنی چه

rapid fire


تير سريع ،تير تند
علوم نظامى : نواخت اتش تند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها