معنی و ترجمه کلمه rapid hardening به فارسی rapid hardening یعنی چه

rapid hardening


معمارى : زود سخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها